Power Plate

POWER PLATE Power Plate tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir tekniktir ve ürettiği vibrasyon, insan vücuduna bir enerji olarak yollanır. Tercih edilen frekanstaki salınımlar vücut kaslarını gerilme yönünde uyarır. Uygulama […]

Read more